English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)Deutsch (DE-CH-AT)Idea-Factory methode
Contact
Idea-Factory methode
Idea-Factory – een snelle methode om veel goede oplossingen te vinden !


1. Doelstellingen

1.1. Intensieve kennisdeling over een belangrijk vraagstuk
1.2. Goede idéeen generen om met de belangrijkste aspecten van het vraagstuk verder te komen
1.3. Het creëren van motivatie en draagvlak om de beste voorstellen uit te werken en implementeren


2. Het programma in grote lijn

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
 1. Een inspirerende opening waarin de centrale “uitdaging” wordt gepresenteerd
 2. Een interactief proces waarin de groep – opgedeeld in kleinere team – gevraagd wordt voorstellen te ontwikkelen m.b.t. 7-8 categorieën die tevoren zijn gedefinieerd.
  Het proces heeft de vorm van een competitie waarin voorstellen door een jury worden
  beoordeeld, en het beste team een prijs ontvangt. 
 3. Een plenaire afsluiting waarin voorstellen worden becommentarieerd, en het winnende team de prijs krijgt uitgereikt.

3. Tijdsschema (afhankelijk van groepsgrootte e.d.)

15-20 minuten Opening , toelichting op het programma

120-150 minuten Competitie

30 minuten Pauze

15-30 minuten Bekendmaking van het winnende team, conclusies.


4. Beschrijving van het proces

De methode is een effectieve manier om een grote groep intensief kennis te laten uit wisselen en tot oplossingen te doen komen, rond een tevoren vastgesteld aantal duidelijk gedefinieerde vraagstellingen. 

Het proces verloopt als volgt:
 1. De groep wordt verdeeld in kleinere groepen die elk aan een eigen tafel zitten.

 2. De taak van de groepen is, om voor elke vraag één voorstel in te dienen. De vragen zijn tevoren door een kleinere voorbereidingsgroep vastgesteld.
 3. Zodra een groep een voorstel heeft geformuleerd, schrijven zij dit op en sturen het naar de jury, die het voorstel beoordeeld. De groep krijgt te horen welke score zij hebben ontvangen (tussen de 0 en 15 punten).
 4. De beoordeling vindt plaats op basis van vijf tevoren vastgestelde criteria, bijvoorbeeld:
  - hoe innovatief is het voorstel ?
  - hoe groot is de kans dat het geïmplementeerd zal worden ?
  - wat is de verhouding kosten – baten  ?
  - kunnen resultaten worden geëvalueerd ?
  - kwaliteit van de argumentatie.
 5. Zodra de groep heeft vernomen wat hun score is, kunnen zij besluiten het voorstel te verbeteren of een nieuw voorstel in te sturen. Alleen de hoogste score per vraag telt mee.

 6. Scores worden in een Excel spreadsheet ingetoetst die al een histogram op een groot scherm wordt geprojecteerd, zodat deelnemers kunnen zijn wie aan de leiding gaat.

    
 7. De jury kan bestaan uit een management team en/of experts en andere sleutelfiguren.
  Zij werken in een aparte ruimte in de buurt van de plenaire zaal. 8. Aan het eind van het programma is er tijd voor reflectie en netwerken, terwijl de jury de laatste voorstelen beoordeelt en haar eindcommentaar voorbereidt.
Het programma eindigt met een plenaire sessie waarin:
 • de jury beknopt de voorstellen die zij hebben gezien becommentarieert;
 • het winnende team bekend wordt gemaakt en de prijs wordt uitgereikt;
 • deelnemers geïnformeerd worden op welke wijze de beste voorstellen een vervolg zullen krijgen.
 
5. Randvoorwaarden om de methode effectief te kunnen gebruiken              
 1. Van wezenlijk belang is dat tevoren de belangrijkste vraagstukken die opgelost dienen te worden kunnen worden bepaald.
 2. Een duidelijke formulering van vraagstellingen en criteria.
 3. Een samenstelling van teams zodanig dat de verschillende relevante perspectieven in iedere groep aanwezig zijn.
 4. Een goed en gedetailleerd plan voor de logistiek, alsook een briefing van allen die een rol hebben in de bijeenkomst. 
 5. Een jurysamenstelling zodanig dat de jury zowel deskundig is alsook – indien nodig – behulpzaam kan zijn bij het realiseren van de beste ideeën.
 6. Een plan in grote lijn hoe vervolgstappen worden gezet..

Meer informatie? 
 
Voor meer informatie,  en om een begeleider te boeken, neem contact op met  Gerard Muller, Open Space Institute, Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken , tel: 030 – 2520486

De methode is eigendom van Hepta Aps, Tune Parkvej 6, 4030 Tune, Denemarken, en mag niet zonder toestemming worden gebruikt.